Boomer Show Episode 16

Episode 16 Segment 1 02:49 min

Episode 16 Segment 2 03:28 min

Episode 16 Segment 3 04:31 min

Episode 16 Segment 4 03:42 min

Episode 16 Segment 5 03:57 min

Episode 16 Segment 6 04:19 min

Episode 16 Segment 7 02:18 min

Episode 16 Segment 8 03:59 min

Episode 16 Segment 9 04:12 min

Episode 16 Segment 10 03:55 min

Episode 16 Segment 11 02:13 min

Episode 16 Segment 12 04:31 min

Episode 16 Segment 13 02:31 min

Episode 16 Segment 14 02:07 min