Boomer Show Episode 2

Episode 2 Segment 1 02:49 min

Episode 2 Segment 2 04:09 min

Episode 2 Segment 3 05:55 min

Episode 2 Segment 4 03:55 min

Episode 2 Segment 5 04:40 min

Episode 2 Segment 6 03:34 min

Episode 2 Segment 7 04:04 min