Boomer Show Episode 6

Episode 6 Segment 1 02:28 min

Episode 6 Segment 2 02:56 min

Episode 6 Segment 3 00:47 min

Episode 6 Segment 4 01:43 min

Episode 6 Segment 5 01:50 min

Episode 6 Segment 6 00:52 min

Episode 6 Segment 7 01:47 min

Episode 6 Segment 8 02:38 min

Episode 6 Segment 9 02:38 min

Episode 6 Segment 10 02:00 min

Episode 6 Segment 11 01:47 min

Episode 6 Segment 12 02:38 min

Episode 6 Segment 13 02:38 min

Episode 6 Segment 14 02:00 min

Episode 6 Segment 15 02:12 min

Episode 6 Segment 16 02:50 min

Episode 6 Segment 17 01:47 min

Episode 6 Segment 18 02:20 min

Episode 6 Segment 19 02:14 min